dnes je 2.10.2023

Soubory hmotných movitých věcíGarance

2.10.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Soubory hmotných movitých věcí jsou z pohledu účetnictví příspěvkových organizací i z pohledu zákona č. 586/1992 Sb. jednou z problematických kategorií dlouhodobého hmotného majetku.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Nová platforma k řešení problémů spojených s invazními druhy v ČR

2.10.2023, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

Nutrie říční, jelen sika, pajasan žláznatý, bolševník velkolepý, rak mramorovaný či sršeň asijská - to je jen několik z mnoha druhů, které dělají starosti odborníkům na biologické invaze i ochráncům přírody. Ti všichni se sešli na půdě Botanického ústavu AV ČR…

1. října nabyla účinnosti velká novela zákoníku práce

2.10.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

S cílem zajistit jednotný postup při aplikaci přechodných ustanovení k transpoziční novele zákoníku práce (zákonu č. 281/2023 Sb.), která nabyla účinnosti dnem 1. října 2023 (část změn k 1. lednu 2024), MPSV připravilo materiál, v němž na praktických příkladech…

Stanovisko MF k problematice cenové regulace hřbitovních služeb

29.9.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách stanovisko k problematice cenové regulace hřbitovních služeb.

Daňové milostivé léto probíhá do konce listopadu 2023

27.9.2023, Zdroj: Finanční správa

Daňoví dlužníci fyzické osoby, kteří v této době uhradí nedoplatek na dani vzniklý do 30. září 2022, mohou požádat o prominutí souvisejících úroků, pokut za pozdě podané přiznání, penále a některých exekučních nákladů. Drobné nedoplatky na daních fyzickým i…

Informační povinnosti zaměstnavatele při vzniku PP

25.9.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V úterý 19. září 2023 vstoupila v platnost novela zákoníku práce a některých dalších zákonů, která přináší pro zaměstnavatele a zaměstnance řadu změn. Již k 1. říjnu 2023 dochází mimo jiné ke změnám právní úpravy informační povinnosti zaměstnavatele při vzniku…

PozemkyGarance

18.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozemkem se v souladu s § 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „katastrální zákon”), rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Měsíční platba za státní pojištěnce se příští rok zvýší

15.9.2023, Zdroj: Vláda ČR, Verlag Dashöfer

Za dítě, seniora nebo nezaměstnaného bude stát příští rok na zdravotní pojištění platit měsíčně 2085 Kč, letos je to 1900 Kč.

Poslanecká sněmovna dala zelenou on-line žádosti o důchod

15.9.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Poslankyně a poslanci schválili novelu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která přináší změny ve zpracování a výplatě důchodů.

Novela zákoníku práce schválena

14.9.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Poslanecká sněmovna v úterý 12. 9. schválila novelu zákoníku práce, která jí byla k projednání vrácena Senátem.

Důchody v lednu znovu porostou

12.9.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Navýší se bezmála o 400 Kč, průměrný starobní důchod tak dosáhne 20 700 Kč.

Sportoviště, hřiště a obdobné venkovní sportovní plochyGarance

4.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Častým problémem v účetnictví příspěvkových organizací je správné zařazení hřišť, sportovišť, kurtů a podobného majetku do účetnictví těchto účetních jednotek. I vzhledem k tomu, že náklady na tyto zásahy nejsou nijak zanedbatelné, nejedná se o nijak…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání ČR 2023-2027

4.9.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy již několik měsíců pracuje na materiálu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2023-2027.

Novela zákona o pedagogických pracovnících účinná od 1. 9. 2023

1.9.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dne 7. 6. 2023 prezident ČR podepsal novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Většina novinek je účinná již od 1. září…

Metodická pomůcka - Správa správních poplatků

1.9.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo metodickou pomůcku pro správu správních poplatků včetně příloh (vzory písemností, které mohou úřední osoby využít v aplikační praxi).

Stát pomůžu s výdaji na školní pomůcky nebo kroužky

29.8.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Školní pomůcky, kroužky a další výdaje mohou být na začátku školního roku značným zásahem do rozpočtu rodin.

Úpravy konsolidačního balíčku schválené stranami vládní koalice

28.8.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Koalice se shodla na návrzích úprav a doplnění konsolidačního balíčku, které budou předloženy jako společný pozměňovací návrh všech koaličních stran. Souhrnný dopad pozměňovacích návrhů na státní rozpočet je přibližně neutrální, byla dodržena zásada, že i po…

Ministerstvo financí k Ozdravnému balíčku

25.8.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila návrh ozdravného balíčku, který obsahuje soubor novel celkem 63 zákonů.

Projekt Pokusné ověřování Proměna výuky dějin 20. století

21.8.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt Pokusné ověřování Proměna výuky dějin 20. století na českých základních školách ("SINUS CZ"), jehož cílem bylo ověřit moderní a efektivní metody výuky dějepisu, trvá do konce roku…

Metodické doporučení pro obce k umísťování sdílených kol a koloběžek na veřejná prostranství

16.8.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Nástroje právní regulace umísťování sdílených kol a koloběžek na veřejná prostranství v rámci komerční služby "bikesharing".

Spotřební daň z nafty se zvyšuje od 1. 8.

1.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prezident republiky Petr Pavel podepsal dne 31. 7. zákon ze dne 27. 7. 2023, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění…

Novela zákoníku práce vrácena do Sněmovny

31.7.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Senátem neprošla novela zákoníku práce! Vrátil ji zpět Poslanecké sněmovně s pružnějšími pravidly pro dohody o provedení práce. 

Senát schválil zkrácení snížené spotřební daně z nafty

28.7.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Senát schválil novelu zákona o spotřebních daních, díky které dojde k návratu sazby spotřební daně z motorové nafty na původní výši 9,95 Kč za litr, a to s účinností od prvního dne měsíce po vyhlášení…

Metodický pokyn CHJ č. 27 - Veřejnosprávní kontrola příjemce dotace

19.7.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka vydal Metodický pokyn CHJ č. 27 - Veřejnosprávní kontrola příjemce dotace.

Metodický pokyn CHJ č. 26 - Schvalovací postupy řídicí kontroly u poskytování dotací

19.7.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Odbor 47- Centrální harmonizační jednotka vydal Metodický pokyn CHJ č. 26 - Řídicí kontrola a dotace - Schvalovací postupy řídicí kontroly u poskytování dotací.

Ministerstvo financí k ozdravnému balíčku

18.7.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila návrh ozdravného balíčku.

Sněmovna schválila zkrácení snížené spotřební daně z nafty

14.7.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Sněmovna ve středu 12. 7. schválila ve třetím čtení novelu zákona o spotřebních daních.

Odložení účinnosti novely zákona o DPH

4.7.2023, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa upozorňuje na odložení účinnosti novely zákona o DPH týkající se nemovitých věcí na 1. 1. 2024.

Informace a metodická pomůcka k Daňovému milostivému létu

3.7.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo základní informace k Daňovému milostivému létu (pro správu místních poplatků) a metodickou pomůcku k Daňovému milostivému létu (pro místní poplatky).

Poslanci dali zelenou novele zákoníku práce

30.6.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákoníku práce. MPSV předložilo rozsáhlou transpoziční novelu, když po diskusích se zaměstnavateli a odbory našlo kompromisní úpravy týkající se mimo jiné práce na dálku nebo pravidel pro tzv. dohodáře. Ve třetím čtením…

Změna ceny nafty pro účely poskytování náhrady výdajů

26.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů byla dne 23. 6. zveřejněna vyhláška č. 191/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování…

Milostivé léto v podmínkách ČSSZ

23.6.2023, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Milostivé léto v podmínkách ČSSZ nabízí dlužníkům příležitost zbavit se dluhů na penále a exekučních nákladech.

4 miliardy korun na zlepšení kvality vzdělávání

21.6.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Význam kvalitního vzdělávání pro všechny je v dnešní turbulentní době nesporný, bez něj bychom nemohli budovat vzdělanou a otevřenou společnost. Operační program Jan Amos Komenský si proto mimo jiné klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání a zároveň snižování…

Zákon č. 151/2023 Sb.

20.6.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Dne 20. 6. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 151/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související…

Příspěvky na stravné z FKSPZáznamGarance

20.6.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:03:43

Ujistěte se, jak správně poskytnout zaměstnancům z FKSP příspěvek na stravování podle § 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. Naše zkušená lektorka vás upozorní na časté chyby a ochotně zodpoví vaše dotazy k problematice příspěvků…

Základ daně si můžete snížit i darováním krve

12.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na 14. června připadá Světový den dárců krve, který má zvýšit povědomí o potřebě zdravé, bezpečné krve a také poděkovat dobrovolným dárcům.

Zákon na ochranu oznamovatelů

9.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon na ochranu oznamovatelů, tzv. whistleblowing podepsal ve středu prezident Petr Pavel.

Více peněz na platy učitelů

8.6.2023, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer

Učitelé mají mít plat kolem 130 procent průměrné mzdy, schválil Senát.

MPSV vyhlašuje výzvu na investiční dotace

7.6.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí přichází s programem 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb.

Informace k centralizovaným VZ

5.6.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Informace o aktuálně připravovaných veřejných zakázkách, k nimž je možné se připojit.

FKSP pro příspěvkové organizaceZáznamGarance

2.6.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 03:54:16

Přihlaste se na praktický webinář o FKSP a během tří hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka zodpoví i vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line…

FKSP pro příspěvkové organizacepřipravujemeGarance

31.5.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Přihlaste se na praktický webinář o FKSP a během tří hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka zodpoví i vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line…

Zjednodušená evidence dotací

26.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Metodické a technické informace k evidenční úrovni programového financování (RIS ZED). Základní informace ke zjednodušené evidenci dotací.

Použití fondu odměn

25.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Metodická podpora MF k tématu Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - Použití fondu odměn.

Zveřejňování dokumentů ÚSC

23.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách informace ke zveřejňování dokumentů – rozpočet, střednědobý výhled, závěrečný účet, smlouvy o poskytnutí…

Vyhlášení veřejné zakázky ÚSC

22.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Je možné vyhlásit veřejnou zakázku, resp. je možné uzavřít smlouvu s dodavatelem, aniž by měl územní samosprávný celek v rozpočtu zajištěné veškeré finanční…

Sněmovna ve třetím čtení schválila Daňové milostivé léto

19.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Poslanci a poslankyně ve třetím čtení podpořili návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů (tzv. "Daňové milostivé léto"). Návrh navazuje na předchozí akce Milostivé léto I a II a umožní dlužníkům zbavit se dluhů na penále, úrocích a…

Vláda představila ozdravný balíček

15.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Vláda představila konsolidační balíček čítající 58 opatření, která budou mít souhrnný pozitivní dopad na saldo státního rozpočtu v letech 2024-2025 ve výši 147,5 mld. Kč.

Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení v letošním roce

12.5.2023, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomíná i letos přehled důležitých údajů platných pro sociální zabezpečení pro rok 2023.

Nahrávám...
Nahrávám...