dnes je 25.7.2024

Input:

1/2000 F.z., Postup při zúčtování finančních vztahů podnikatelských subjektů, neziskových, rozpočtových, příspěvkových a podobných organizací a ústředních orgánů ke státnímu rozpočtu za rok 1999 a jejich finančním vypořádání a při zúčtování dotací poskytnutých okresním úřadům a obcím prostřednictvím rozpočtů ústředních orgánů v roce 1999 a jejich finančním vypořádání

1/2000 F.z., Postup při zúčtování finančních vztahů podnikatelských subjektů, neziskových, rozpočtových, příspěvkových a podobných organizací a ústředních orgánů ke státnímu rozpočtu za rok 1999 a jejich finančním vypořádání a při zúčtování dotací poskytnutých okresním úřadům a obcím prostřednictvím rozpočtů ústředních orgánů v roce 1999 a jejich finančním vypořádání
Postup
při zúčtování finančních vztahů podnikatelských subjektů, neziskových, rozpočtových, příspěvkových a podobných organizací a ústředních orgánů ke státnímu rozpočtu za rok 1999 a jejich finančním vypořádání a při zúčtování dotací poskytnutých okresním úřadům a obcím prostřednictvím rozpočtů ústředních orgánů v roce 1999 a jejich finančním vypořádání
Ministerstvo financí vydává pro zúčtování finančních vztahů podnikatelských subjektů, neziskových, rozpočtových, příspěvkových a podobných organizací a ústředních orgánů ke státnímu rozpočtu za rok 1999 a jejich finanční vypořádání a pro zúčtování dotací poskytnutých okresním úřadům a obcím prostřednictvím rozpočtů ústředních orgánů v roce 1999 a jejich finanční vypořádání tento „Postup”.
I.
Zúčtování a finanční vypořádání výdajů určených na reprodukci investičního majetku
 
 
Č. j.: 115/93 258/1999
Ing. Palánová (reprodukce investičního majetku), tel. 5704 3199
ze dne 16. prosince 1999
Ing. Ondrůšek (rozp. a přísp. organizace, výzkum a vývoj), tel. 5704 2624
 
Ing. Bakeš (povodňové škody), tel. 5704 2260
 
Ing. Nádvorníková (neinvest. dotace okresním úřadům a obcím), tel. 5704 3118
 
1. Předmětem zúčtování a finančního vypořádání jsou výdaje určené na reprodukci investičního majetku poskytované podle
-  Zásad pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu určených na pořizování, technické zhodnocení, opravy a udržování investičního majetku vydaných Ministerstvem financí čj. 113/43850/1998, uveřejněných ve Finančním zpravodaji č. 12/1998,

a běžné výdaje na opravy a udržování zahrnuté v programech na odstraňování povodňových škod, vedených v Informačním systému financování reprodukce investičního majetku Ministerstva financí (dále jen ISFRIM MF).
2. Příkazy k úhradě faktur za investiční práce a dodávky provedené v roce 1999 předloží investoři v termínech dohodnutých s bankou, nejpozději do 30. prosince 1999. Příkazy k úhradě u ČNB lze výjimečně předkládat ještě do 10. 1. 2000. Příkazy však musí být výrazně označeny „dodatky”, a splatnost na nich musí být 31. 12. 1999. Příkazy předložené do 10. 1. 2000 budou uhrazeny do 12. 1. 2000. Příkazy k úhradě faktur z prostředků dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím účtů vedených Českou spořitelnou, a. s. s označením „dodatky” budou jednotlivé pobočky spořitelny přijímat počínaje 28. prosincem 1999 do 30. prosince 1999, výjimečně do 10.00 hod. dne 31. prosince 1999 po dohodě s bankou. Na všech příkazech bude uvedena splatnost 31. 12. 1999. Příkazy s označením
Nahrávám...
Nahrávám...