dnes je 25.6.2024

Input:

22/2000 F.z., "Výkaz o tvorbě a výši technických rezerv a skladbě finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy" a "Náležitosti výkazů o činnosti pojišťoven podle § 13 odst. 7 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví"

22/2000 F.z., "Výkaz o tvorbě a výši technických rezerv a skladbě finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy" a "Náležitosti výkazů o činnosti pojišťoven podle § 13 odst. 7 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví"
„Výkaz o tvorbě a výši technických rezerv a skladbě finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy” a „Náležitosti výkazů o činnosti pojišťoven podle § 13 odst. 7 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví”
 
Referent: Ing. Alexander Višňák, tel. 5704 2529
Čj. 322/37 281/2000
 
ze dne 17. května 2000
Tabulky „Výkaz o tvorbě a výši technických rezerv...” jsou otištěny na následujících stranách 187 - 190, text „Náležitosti výkazů o činnosti pojišťoven...” na str. 191.
 
Ředitel odboru 32:
Ing. Václav Křivohlávek, CSc., v. r.
 
Tabulky „Výkaz o tvorbě a výši technických rezerv...” viz Fin. zpravodaj 4-5/2000, str. 187-190.
Náležitosti výkazů o činnosti pojišťoven podle § 13 odst. 7 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví
I. Doplňující informace k jednotlivým položkám finančního umístění
K jednotlivým „umístěním technických rezerv”, v souladu s § 4 vyhlášky č. 75/2000 Sb. Ministerstva financí ze dne 17.března 2000, kterou se provádí zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, pojišťovna připojí vlastní seznamy, které budou obsahovat nejméně níže uvedené doplňující informace k jednotlivým položkám finanční skladby:
Část B
a)  dluhopisy vydané bankami - výše v tis. Kč podle jednotlivých emitentů a podle jednotlivých rezerv,
b)  veřejně obchodovatelné dluhopisy - výše v tis. Kč podle jednotlivých emitentů a podle jednotlivých rezerv,
c)  veřejně obchodovatelné komunální obligace - výše v tis. Kč podle jednotlivých emitentů a podle jednotlivých rezerv,
d)  půjčky, úvěry a jiné pohledávky - název subjektu (dlužníka), termín splatnosti, zůstatek v tis. Kč, podle jednotlivých rezerv,
e)  směnky - seznam jednotlivých směnek obsahující: výstavce směnky, výše v tis. Kč, splatnost, podle jednotlivých rezerv,
f)  nemovitosti na území ČR - umístění (adresa, místo), charakter nemovitosti (např.
Nahrávám...
Nahrávám...