dnes je 25.6.2024

Input:

28/2004 F.z., Sdělení k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje MF podle § 26 odstavce (3), písni, a), zákona č 363/1999 Sb, o pojišťovnictví

28/2004 F.z., Sdělení k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje MF podle § 26 odstavce (3), písni, a), zákona č 363/1999 Sb, o pojišťovnictví
Sdělení
k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje MF podle § 26 odstavce (3), písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví.
 
Referent: Ing. Josef Seidl, tel.: 257 042 695,
Č. j.: 32/71 387/2004-328
e-mail: Josef.Seidl@mfcr.cz
ze dne 19. května 2004
Ing. Pavel Nájemník, tel.: 257 042 184,
 
e-mail: Pavel.Najemnik@mfcr.cz
 
Ministerstvo financí (dále jen „MF”) dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 39/2004 Sb., dle ustanovení § 26 odst. 3, písmeno a) vyhlašuje ve Finančním zpravodaji obsah a formu „jiných dokladů” o činnosti pojišťoven a zajišťoven, které jsou pak pojišťovny a zajišťovny povinny předkládat ministerstvu spolu s ostatními stanovenými a požadovanými výkazy.
Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění v rámci kontrolní činnosti dané výše uvedeným zákonem, zveřejňuje ve Finančním zpravodaji změněné formuláře:
•  Rozvaha pojišťoven k ……… (pro účely dozoru), včetně poznámek,
•  Výkaz zisku a ztráty pojišťoven k ……… (pro účely dozoru), včetně poznámek,
•  POL 5 - ČKP - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k………
•  POL 6/1 - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k………, včetně
Nahrávám...
Nahrávám...