dnes je 22.5.2024

Input:

34/2001 F.z., Účtová osnova a postupy účtování pro banky (úplné znění k 1. 1. 2001)

34/2001 F.z., Účtová osnova a postupy účtování pro banky (úplné znění k 1. 1. 2001)
Účtová osnova a postupy účtování pro banky
úplné znění k 1. 1. 2001

Ministerstvo financí České republiky
Čj. 282/41 410/1993 ze dne 9. července 1993
ve znění opatření
čj. 282/73 572/1993 ze dne 30. prosince 1993
čj. 282/40 517/1994 ze dne 18. července 1994
čj. 282/70 876/1994 ze dne 21. prosince 1994
čj. 282/43 182/1995 ze dne 27. července 1995
čj. 282/74 788/1995 ze dne 21. prosince 1995
čj. 282/44 662/1996 ze dne 12. září 1996
čj. 282/17 530/1997 ze dne 14. března 1997
čj. 282/79 783/1997 ze dne 2. prosince 1997
čj. 282/64 554/1998 ze dne 20. srpna 1998
čj. 282/60 822/1998 ze dne 26. října 1998
čj. 282/93 485/1998 ze dne 7. ledna 1999
čj. 282/4 990/1999 ze dne 2. srpna 1999
čj. 282/83 709/1999 ze dne 22. prosince 1999
čj. 282/65 327/2000 ze dne 8. listopadu 2000
Ministerstvo financí České republiky
vydává
úplné znění opatření
Ministerstva financí České republiky čj. 282/41 410/1993
ze dne 9. července 1993,
kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky,

ve znění opatření Ministerstva financí České republiky čj. 282/17 530/1997 ze dne 14. března 1997
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, (dále jen „zákon”), stanoví:
Čl. I
(1)  Tímto opatřením se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky1) a pobočky zahraničních bank a Českou národní banku (dále jen „banka”)2) .
(2)  Účtová osnova a postupy účtování podle odstavce 1 tvoří přílohy tohoto opatření.
(3)  Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl. II
Dnem 31. prosince 1993 pozbývá platnosti účtová osnova a směrnice k ní pro peněžní ústavy FMF čj. V/2 - 29 400/90 z 10. prosince 1990 ve znění opatření FMF č. j. V/2 - 28 110/92 z 9, listopadu 1992.
Čl. III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.
Čl. IV opatření čj. 282/17 530/1997
(1)  Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2)  Ministerstvo financí vydá úplné znění účtové osnovy a postupů účtování pro banky.
Čl. V opatření čj. 282/17 530/1997
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a postupuje se podle něho v účetním období počínaje účetním obdobím 1997.
 
Ministr financí České republiky:
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v. r.
 Opatření čj. 282/79 783/1997 ze dne 2. prosince 1997 nabylo účinnosti od 1. ledna 1998, zveřejněno ve FZ č. 12/1997
Opatření
čj. 282/64 554/1998 ze dne 20. srpna 1998 nabylo účinnosti dnem vyhlášení, zveřejněno ve FZ č. 9/1998
čj. 282/60 822/1998 ze dne 26. října 1998 nabylo účinnosti od 1. ledna 1999, zveřejněno ve FZ č. 11/1998
čj. 282/93 485/1998 ze dne 7. ledna 1999 nabylo účinnosti dnem vyhlášení, zveřejněno ve FZ č. 1/1999
čj. 282/4 990/1999 ze dne 2. srpna 1999 nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2000, zveřejněno ve FZ č. 7-8/1999
č. j.282/83 709/1999 ze dne 22. prosince 1999 nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2000, zveřejněno ve FZ č. 1/2000
čj. 282/65 327/2000 ze dne 8. listopadu 2000 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001, zveřejněno ve FZ č. 9-10/2000 a FZ č. 11/2000
ÚČTOVÁ OSNOVA PRO BANKY
Účtová třída 1 - Pokladní a mezibankovní účty
11  Pokladní hodnoty
111  Pokladna
113  Zlato
Nahrávám...
Nahrávám...