dnes je 17.4.2024

Input:

40/2000 F.z., Sdělení o postupu při zavedení jednotné evropské měny od 1. 1. 1999 a o postupu při zavedení jednotné evropské měny v Řecku, kterým se nahrazuje Sdělení MF čj. 282/85 140/1998 a ČNB čj. 2 440/61/98 z 25. 11. 1998 o postupu při zavedení jednotné evropské měny

40/2000 F.z., Sdělení o postupu při zavedení jednotné evropské měny od 1. 1. 1999 a o postupu při zavedení jednotné evropské měny v Řecku, kterým se nahrazuje Sdělení MF čj. 282/85 140/1998 a ČNB čj. 2 440/61/98 z 25. 11. 1998 o postupu při zavedení jednotné evropské měny
Sdělení
o postupu při zavedení jednotné evropské měny od 1. 1. 1999 a o postupu při zavedení jednotné evropské měny v Řecku, kterým se nahrazuje Sdělení MF čj. 282/85 140/1998 a ČNB čj. 2 440/61/98 z 25. 11. 1998 o postupu při zavedení jednotné evropské měny
 
Referent: Ing. Rokosová, Ministerstvo financí, tel. 5704 4208
Č. j.: 282/100 329/2000
 
ze dne 8. listopadu 2000
Referent: Ing. Radek Urban, Česká národní banka, tel. 2441 3414
Č. j.: 2000/1 605/610
V souvislosti se zavedením jednotné evropské měny od 1. 1. 1999 a stanovením postupu a v souvislosti se zavedením jednotné evropské měny v Řecku od 1. 1. 2001 Ministerstvo financí v součinnosti s Českou národní bankou sdělují:
1. Při zavedení jednotné evropské měny (dále jen „euro”) stanovila Rada EU pevné přepočítací koeficienty, kterými byl zafixován trvalý vztah eura k dosavadním měnám jedenácti zemi Evropské unie (Německo, Francie, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Itálie, Rakousko, Španělsko, Portugalsko, Finsko, Irsko), které jsou součástí eurozóny.
2. Na základě rozhodnutí Rady EU ze dne 19. června 2000 splnilo Řecko nezbytné předpoklady pro přijetí jednotné měny a bude dnem 1.1. 2001 součástí eurozóny, která se tím rozšíří na 12 zemí EU. Při zavedení eura v Řecku stanoví Rada EU od 1. 1. 2001 pevný přepočítací koeficient, kterým bude zafixován trvalý vztah eura k dosavadní měně Řecka.
3. Dosavadní měny účastnických států (DEM, FRF, NGL, BEF, LUF, ITL, ATS, ESP, PTE, FIM, IEP; dále jen „denominace eura”) se staly denominacemi eura v tom smyslu, že jejich kurzy vůči euru byly zafixovány pomocí přepočítacích koeficientů. Přepočítací koeficienty účinné od 1.1.1999 byly zafixovány neodvolatelně.
4. Dosavadní měna Řecka jako jednoho z účastnických států eurozóny (GRD) se stane denominací eura v tom smyslu, že její kurz vůči euru bude zafixován pomocí přepočítacího koeficientu. Přepočítací koeficient, který bude vyhlášen k 1. 1. 2001, bude zafixován neodvolatelně.
5. Od 1. 1. 1999 je v kurzech devizového trhu České národní banky vyhlašován kurz eura (EUR) jako kurz devizového trhu s uvedením na tři desetinná místa.
6. Současně s kurzem eura uveřejňuje Česká národní banka přepočítací poměry denominací eura; přepočítací poměry nejsou kurzy devizového trhu.
7. Při přepočtu majetku a závazků vyjádřených v jedné z denominací eura na euro, resp. naopak, nevznikají žádné kurzové rozdíly a při přepočtu se postupuje podle bodu 10.
8. Pro používání přepočítacích koeficientů platí následující pravidla:
a)  přepočítací koeficienty (ve formátu 1 EUR = počet jednotek denominace eura) se udávají na šest významných míst,
b)  přepočítací koeficienty se nesmějí zaokrouhlovat ani zkracovat,
c)  převrácené hodnoty
Nahrávám...
Nahrávám...