dnes je 15.7.2024

Input:

44/2002 F.z., Metodický pokyn pro zpracování výročních zpráv pojišťoven za rok 2001

44/2002 F.z., Metodický pokyn pro zpracování výročních zpráv pojišťoven za rok 2001
Metodický pokyn
pro zpracování výročních zpráv pojišťoven za rok 2001
 
Referent: Ing. Kateřina Gabrielová, tel. 5704 2737
Č. j. 328/45 320/2002
e-mail: Katerina.Gabrielova@mfcr.cz
ze dne 7. května 2002
Ministerstvo financí České republiky jako orgán státního dozoru v pojišťovnictví žádá o předložení podkladů k posouzení činnosti Vaší pojišťovny za rok 2001 podle níže uvedeného „Metodického pokynu” pro zpracování výroční zprávy. Tabulky, které tvoří přílohu tohoto pokynu, jsou v elektronické podobě k dispozici u Ing. K. Gabrielové na e-mailové adrese: Katerina.Gabrielova@mfcr.cz.
Data jsou určena výhradně pro potřeby státního dozoru. Podklady zpracujte po provedeném auditu a předložte na MF ČR v písemné i elektronické podobě (e-mail nebo na disketě) nejpozději do 5. 7. 2002. Žádáme Vás o dodržení struktury příloh dle Metodického pokynu. Tabulky nerozšiřujte o řádky nebo sloupce.
Metodický pokyn pro zpracování a předložení výročních zpráv pojišťoven za rok 2001
(výhradně pro potřeby státního dozoru)
Ministerstvo financí České republiky vydává metodický pokyn pro zpracování výročních zpráv za rok 2001 pro pojišťovny, kterým bylo uděleno povolení k podnikání v pojišťovnictví na území České republiky.
Výroční zpráva za rok 2001 musí obsahovat
Komentáře
1. Zajištění - způsob a rozsah zajištění, zajišťovatelé pro jednotlivé druhy pojištění
2. Mimobilanční závazky
3. Zálohy: Uvést jednotlivé poskytnuté zálohy zaúčtované k 31. 12. 2001 v členění na
Nahrávám...
Nahrávám...