dnes je 25.7.2024

Input:

46/2001 F.z., Sdělení k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám

46/2001 F.z., Sdělení k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám
Sdělení
k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám
Ministerstvo financí v návaznosti na ustanovení § 45d zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uveřejňuje k zajištění vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám podle § 45d odst. 1 (dále jen zahraniční osoby) následující informace:
 
Referent: Ing. Eva Kostková, tel.; 5704 2574
Čj.: 181/17 015/2001
1. Zahraničním osobám států, které nemají ve svých právních předpisech vracení daně stanoveno, a daň tedy z tohoto nebo z jiných důvodů nevrací, nebude Česká republika rovněž daň vracet. Podle informací dostupných MF se jedná o:
Turecko, Polsko, Řecko, Slovenskou republiku, Litevskou republiku, Rumunsko Lotyšskou republiku, Portugalsko, Španělsko, Spojené státy americké, Japonsko.
2. Zahraničním osobám států, které na žádost MF ČR vzájemnost
Nahrávám...
Nahrávám...