dnes je 25.7.2024

Input:

61/2001 F.z., Sdělení k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji podle § 26 odstavce (3), písm. a) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví

61/2001 F.z., Sdělení k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji podle § 26 odstavce (3), písm. a) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví
Sdělení
k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji podle § 26 odstavce (3), písm. a) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví
 
Referent: Ing. Josef Seidl, tel.: 5704 2695
Č. j.: 328/94 037/2001
e-mail: Josef.Seidl@mfcr.cz
ze dne 17. října 2001
Termíny předkládání jednotlivých výkazů na Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění jsou uvedeny v „Termínovém kalendáři všech MF požadovaných výkazů, jiných dokladů a zpráv pojišťoven v roce 2002”.
Ministerstvo financí vyhlásilo obsah a formu výkazů požadovaných dle zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví, ve Finančním zpravodaji č. 5/2001 z 8. 6. 2001.
Výkazy POL, TR, Solventnost, R a V Z+Z budou na MF předkládány vždy ve dvou verzích - písemné a elektronické.
Výkazy Poj 3 - 04, Iv 3 - 01 a Poj 5a - 01 budou na MF předkládány pouze v písemné verzi (písemná kopie výkazu zasílaného ČSÚ).
Výroční zprávy pojišťoven a zajišťoven budou na MF předkládány rovněž v písemné a elektronické verzi.
ZPOZ - Výkaz ekonomických výsledků zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání bude na MF předkládán v písemné verzi.
Ve výkazech se uvádějí data dle textu. Pokud to není zřejmé, uvádějí se údaje za 1. pololetí příslušného roku, resp. k 30. 6. příslušného roku a za celý příslušný rok, resp. k 31. 12. příslušného roku.
Písemná verze podepsaná autorem a schválená ve výkazu předepsanou osobou bude doručena poštou na adresu:
Ministerstvo financí, Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění, Letenská 15, 118 10 Praha 1.
Elektronická verze bude doručena e-mailem na adresu:
Katerina.Gabrielova@mfcr.cz nebo doručena MF na disketě ve formátu EXCEL apod.
Termín odevzdání „Vykazování solventnosti k 31. 12. 2001” pojišťovna podřídí § 22 odstavci 6 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví.
Termíny odevzdávání statistických výkazů a jejich druhy za jednotlivá čtvrtletí a rok 2002 budou včas vyhlášeny samostatným sdělením MF ve Finančním zpravodaji na základě změn, které připravuje ČSÚ.
Ministerstvo financí upozorňuje pojišťovny, že nedodržení termínového kalendáře v roce 2002 bude posuzováno podle § 35 odstavce 1, písm. a) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví.
Termíny na rok 2003, pokud budou změněny, budou včas vyhlášeny a zveřejněny.
 
Ing. Václav Křivohlávek, CSc., v. r.
 
ředitel
 
Termínový kalendář všech MF požadovaných výkazů, jiných dokladů a zpráv pojišťoven
v roce 2002
Poř. číslo výkazu
Výkaz
(zkratka názvu)
Název výkazu
Termín odevzdání na MF
v roce 2002
1.
Poj 3 - 04
Čtvrtletní výkaz pojišťoven a penzijních fondů za 4. čtvrtletí 2001
31. 1.
Nahrávám...
Nahrávám...