dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 47/1999 SbNU, sv.13, K právu na spravedlivý proces v trestním řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 13, nález č. 47

I. ÚS 383/98

K právu na spravedlivý proces v trestním řízení

Podle § 71 odst. 1 trestního řádu „Orgány činné v trestním řízení jsou povinny vyřizovat vazební věci přednostně s největším urychlením“. Došlo-li v řízení ke značným a neodůvodněným průtahům a nebyly-li respektovány specifické požadavky řízení o vazbě, došlo k porušení čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 30. března 1999 sp. zn. I. ÚS 383/98 ve věci ústavní stížnosti J. Š. proti usnesení Městského soudu v Praze ze 17. 7. 1998 sp. zn. Nt 874/98 o zamítnutí stížnosti proti usnesení soudu prvního stupně o vzetí obviněného do vazby.

I. Výrok

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 7. 1998 sp. zn. Nt 874/98 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 19. 4. 1998 sp. zn. Nt 2222/97 byl stěžovatel z důvodů uvedených v § 67 písm. a) trestního řádu vzat do vazby. Bylo rozhodnuto, že vazba se započítává ode dne 18. 4. 1998.

V odůvodnění tohoto usnesení Obvodní soud pro Prahu 1 uvedl, že dne 3. 10. 1997 Obvodní soud pro Prahu 1 vydal příkaz k zatčení stěžovatele, kterého dne 18. 4. 1998 zadržela Policie ČR. Protože prý stěžovatel orgánům činným v trestním řízení „nebyl k dispozici“ a je stíhán za závažnou trestnou činnost, hrozilo nebezpečí, že při ponechání na svobodě by se mohl vyhýbat trestnímu řízení, popř. trestu, který mu hrozí. Proto Obvodní soud pro Prahu 1 shledal naplnění vazebních důvodů podle § 67 písm. a) trestního řádu.

Napadeným usnesením Městský soud v Praze zamítl stížnost stěžovatele proti citovanému usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 a zároveň nepřijal záruku za další chování stěžovatele, podanou B. Š. a J. Š.

V odůvodnění svého usnesení Městský soud v Praze uvedl, že obvinění bylo stěžovateli sděleno dne 15. 7. 1997. Dne 8. 8. 1997 Obvodní oddělení Policie Unhošť oznámilo, že obviněného (stěžovatele) v místě bydliště nelze zastihnout, a dne 15. 8. 1997 proto po něm bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Ze zprávy Obvodního oddělení Policie ČR ze dne 9. 9. 1997 vyplynulo, že se stěžovatel v místě bydliště nezdržuje, rozprodal celé zařízení domu v obci Malé Přítočno, prodal motorová vozidla a opustil území republiky s úmyslem se již nevrátit. Jeho manželka prý uvedla, že neví, kde se zdržuje. Totéž vyplývalo ze zprávy Správy hl. m. Prahy, Policie ČR, ze dne 12. 9. 1997. Proto byl na stěžovatele vydán příkaz k zatčení.

Dne 18. 4. 1998 byl stěžovatel zatčen v okrese Břeclav a byl v zákonné lhůtě vyslechnut soudcem Okresního soudu v Břeclavi, který o výslechu informoval soudce věcně příslušného soudu, tj. Obvodního soudu pro Prahu 1. Soudkyně tohoto soudu rozhodla o vzetí stěžovatele do vazby, toto rozhodnutí mu bylo prostřednictvím soudce provádějícího výslech oznámeno a stěžovatel proti němu podal stížnost. Je pravda, že toto usnesení bylo vyhotoveno až dne 4. 6. 1998, a to pověřeným soudcem Obvodního soudu pro Prahu 1. Neodpovídá prý však skutečnosti, že se Obvodní soud pro Prahu 1 o tom, že je stěžovatel ve vazbě, dozvěděl až dne 4. 6. 1998, jak je uvedeno v úředním záznamu ze dne 2. 7. 1998.

Městský

Nahrávám...
Nahrávám...