dnes je 25.6.2024

Input:

Nález 98/2004 SbNU, sv.34, K postupu podle § 24 odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, před účinností nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 101/2003 Sb.

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 34, nález č. 98

II. ÚS 273/02

K postupu podle § 24 odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, před účinností nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 101/2003 Sb.

Je v zájmu zachování rovnosti ve smyslu čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, aby řízení, jež bylo vedeno a před obecnými soudy skončeno před účinností nálezu č. 101/2003 Sb., sdílelo osud řízení vedených podle zrušeného ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, a před účinností nálezu č. 101/2003 Sb. neskončených.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedkyně senátu JUDr. Dagmar Lastovecké a soudců JUDr. Stanislava Balíka a JUDr. Jiřího Nykodýma - ze dne 15. července 2004 sp. zn. II. ÚS 273/02 ve věci ústavní stížnosti S. S. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové z 11. 4. 2002 sp. zn. 19 Co 361/2001, jímž nebylo vyhověno stěžovatelovu návrhu na pokračování podle zákona o konkursu a vyrovnání přerušeného řízení o odvolání žalovaného, jemuž byla soudem prvního stupně uložena povinnost zaplatit stěžovateli (v řízení před obecnými soudy žalobci) peněžitou částku.

Výrok

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 4. 2002 č. j. 19 Co 361/2001-80 se zrušuje.

Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností, která i v ostatním splňovala podmínky předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), napadl stěžovatel v záhlaví uvedené usnesení Krajského soudu v Hradci Králové. Domnívá se, že jím došlo k porušení ústavně zaručených práv garantovaných čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Ústavní soud si k projednání a rozhodnutí věci vyžádal spis Okresního soudu v Ústí nad Orlicí sp. zn. 5 C 41/98 a spis Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 40 Cm 162/2001, z nichž zjistil následující:

Stěžovatel se návrhem domáhal, aby soud uložil R. a v. d. (nesprávně označenému jako „R. a v. d. V.“) - povinnost zaplatit mu částku 44 060,71 Kč jako náhradu za odstraněnou stavbu a porosty v katastrálním území B., obec V. M., podle § 14 až 16 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Okresní soud v Ústí nad Orlicí rozsudkem ze dne 11. 3. 1998 č. j. 5 C 41/98-28 stěžovatelův návrh zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Hradci Králové k odvolání stěžovatele usnesením ze dne 18. 2. 1999 č. j. 19 Co 296/98-50 rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Okresní soud v Ústí nad Orlicí rozsudkem ze dne 13. 5. 1999 č. j. 5 C 41/98-56 R. a v. d. (žalovanému) uložil povinnost zaplatit stěžovateli částku 44 060,71 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku a stěžovateli přiznal nárok na náhradu nákladů řízení. Proti uvedenému rozhodnutí soudu prvního stupně R. a v. d. (žalovaný) podalo odvolání. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. 8. 2000 č. j. 34 K 6/2000-76 byl k návrhu úpadce na žalovaného ve sporu, R. a v. d., prohlášen konkurs.

Nahrávám...
Nahrávám...