dnes je 17.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Použití fondu odměn

25.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Metodická podpora MF k tématu Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - Použití fondu odměn.

Tvorbu a použití fondu odměn upravuje § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Z fondu odměn se hradí odměny zaměstnancům, přičemž přednostně se z fondu hradí překročení stanoveného objemu prostředků na platy.

Z tohoto ustanovení vyplývá, že se z fondu odměn poskytují zaměstnancům příspěvkové organizace odměny v průběhu kalendářního roku, a to nad výši odměn, které jsou zahrnuty do podílu mimotarifních složek platu v rámci poskytnutého příspěvku na provoz. Objem prostředků na platy včetně odměn (tarifní platy, osobní příplatky, příplatky za vedení, příplatky za práci přesčas a nařízenou pohotovost, náhrady za

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Účetnictví NO profi.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Nahrávám...
Nahrávám...